laatste nieuws

Chromebooks

Waarom werken we op het ds. Pierson College met Chromebooks?

Een van de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag wordt gevormd door de groeiende verschillen tussen leerlingen. Om het maximale uit ieder kind te halen is het essentieel dat het onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerstijlen en mogelijkheden. Door het onderwijs in hoge mate te personaliseren of te differentiëren naar niveaugroepen, kan er voldaan worden aan deze ambitie. Instellingen die optimaal gebruik maken van moderne middelen, samenwerkend leren, differentiëren in doel en instructiebehoefte, kunnen voorzien in deze vraag. De invoering van passend onderwijs en toenemende aandacht voor excellerende leerlingen maken de noodzaak voor deze ontwikkeling alleen maar sterker. [Vier in Balans]
ICT-geletterdheid

We bereiden de leerlingen nog beter voor op de toekomst!

motivatie

We maken het leren aantrekkelijker, afwisselender en stimulerender, aansluitend bij de belevingswereld van de leerling.

Differentiatie

Het aanbieden van onderwijs rekening houdend met leerstijlen, onderwijsbehoefte, interesse, tempo, tot aan individuele leerroutes aan toe gaat makkelijker met een Chromebook.

klassenmanagement

Docenten kunnen leerlingen nog beter monitoren, processen sturen en toetsen op maat aanbieden.

Chromebooks

Chrome OS is een ideale omgeving voor het onderwijs
Chromebook geeft modern onderwijs op het ds. Pierson College een boost!

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het werken met Chromebooks in de brugklas. Alle leerlingen beschikken inmiddels over een eigen Chromebook.

Zo bereiden wij de leerling voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen. Tegelijkertijd bieden wij hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert en nog meer mogelijkheid geeft om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Een device zien wij hierbij als ondersteunend aan het lesmateriaal waarbij we zeker met boeken zullen blijven werken.

  • Aantal chromedevices pierson

    1800 Chromebooks / Chromeboxes

  • Percentage leerlingen met een eigen Chromebook

    Alle leerlingen

  • Percentage Chrome op het ds. Pierson College

Contact

Voor vragen kunt u onderstaand formulier invullen.