Uitleveren Chromebooks schooljaar 2021-2022

De bij de Rent Company bestelde Chromebooks zullen donderdag 2 september 2021 in de aula van de school worden uitgeleverd door de Rent Company. Hieronder het schema van uitlevering (o.v.):

09.00 – 09.30      A1a – A1b

09.30 – 10.00      HA1c – Ha1d

10.00 – 10.30      Ha1e – Ha1f

10.30 – 11.00      Th1g – Th1h

11.00 – 11.30      Th1i – Th1j

11.30 – 12.00      Th1k – overige leerjaren

Mocht het niet mogelijk zijn het Chromebook op 2 september op te (laten) halen dan zal dit worden uitgereikt aan de leerling door de mentor in de eerste lesweek.