Gebruiken de leerlingen dan nog wel papieren boeken?

Ja. De boeken blijven gewoon! In een boek hebben leerlingen beter overzicht over de hoeveelheid te leren stof, zij kunnen onderstrepen en aantekeningen maken. De Chromebooks is bedoeld om naast de papieren methodes van de verschillende vakken te gebruiken. Voor ieder vakgebied zijn interessante websites, instructievideo’s en andere wetenswaardigheden op internet te vinden die een veel bredere kijk op het vak geven. Die maken het leren ook een stuk leuker en contextrijker.