Hoe ga je (media)wijs om met je Chromebook?

Het is natuurlijk spannend om een Chromebook te gaan gebruiken op school, maar wat plaats je allemaal online? Hoe voorkom je dat je de hele dag achter dat apparaat zit: op school én thuis? Zo zijn er nog meer vragen die voor ons en jullie belangrijk zijn:

  • Hoe zorg je voor evenwicht en verstandig gebruik ?
  • Hoe ga je om met de afleiding en verleiding van games en social media; hoe zorg je ervoor dat je je kunt blijven concentreren en focussen op wat je moet doen?
  • Hoe ga je om met online pesten; het cyberpesten?

Het vraagt aandacht van schoolleiding, docenten, mentoren en ouders. Maar ook de leerlingen zelf hebben hierin de nodige eigen verantwoordelijkheid te leren. Tijdens de introductieweek zal er extra aandacht worden besteed aan Mediawijsheid. 

Tips en adviezen

Thuis zullen er regels zijn omtrent het gebruiken van een device zoals een smartphone, tablet en nu dus ook voor het gebruiken van de Chromebook.

  • Spreek een eindtijd af voor het gebruiken van de Chromebook. Dus bijv. na 21.00 uur wordt er niet meer op gewerkt. Er zijn leerlingen die namelijk tot middernacht op social media actief blijven of spelletjes spelen.
  • Controleer regelmatig het huiswerk in Magister en kijk of het huiswerk op de Chromebook gemaakt moet worden of in schrift/werkboek.
  • Houd toezicht op uw kind als hij/zij teveel aan het multitasken is. Studietijd/huiswerk maken betekent niet dat je tegelijkertijd op social media of andere privé-websites zit. Dit zorgt er alleen maar voor dat het werken achter de Chromebook langer duurt.

Verwijzingen naar websites/achtergrondmateriaal: