We hebben al een Chromebook in ons bezit. Kan deze ook worden gebruikt?

Vanwege het gebruiksgemak in de klas is er gekozen voor een Chromebook. Indien er problemen met de Chromebook in de les zijn kan er door school service worden verleend en kan de laptop worden vervangen door een leenexemplaar totdat het apparaat is gerepareerd. Indien er zich tijdens de les problemen voordoen met een Chromebook die niet via school/RentCompany is aangekocht, kan de laptop gedurende de lesdag worden vervangen door een leenexemplaar. Aan het einde van de lesdag dient deze te worden ingeleverd. Het spreekt voor zich dat u zelf voor reparatie of vervanging moet zorgen zodat er ook thuis mee gewerkt kan worden.

Er is dus in principe geen bezwaar tegen om een reeds in uw bezit zijnde Chromebook te gaan gebruiken mits u zich bewust bent van het bovenstaande en deze voldoet aan de gestelde voorwaarde dat de gebruiksduur acht uur (een lesdag) is. Tevens dient de Chromebook te worden geactiveerd in ons Google domein.

Wanneer u er voor kiest om geen Chromebook maar een ander type laptop (Windows/Apple) aan uw zoon/dochter mee te geven naar school, dan kunnen we daar geen ondersteuning op bieden.